Cover

Nizozemsko, Dánsko a Lucembursko se řadí podle průzkumu deníku Polityka mezi členské státy EU s nejvyšší životní úrovní. Polský týdeník vyjadřuje zklamání nad tím, že rozdíl mezi trojicí premiantů a skupinou států, které vykazují nejhorší výsledky jako Rumunsko a Bulharsko, se „během posledních čtyř let vzrostl. Pro jednotnou Evropu se jedná o velký problém“, uzavírá Polityka.