Cover

Věčné příspěvky“, píše deník ABC den poté, co se vláda Josého Luíse Zapatera dohodla s hlavními odbory na reformě důchodového systému. Deník upozorňuje, že se věk odchodu do důchodu posouvá od roku 2013 na 67 let (oproti dnešním 65 rokům) a že „k odchodu do důchodu v 65 letech bude zapotřebí [přispívat] 38,5 let“. ABC se nicméně domnívá, že hlavním problémem Španělska nejsou důchody, ale „hluboká krize zaměstnosti“: „nebude-li na důchody přispívat více lidí, žádná užitečná reforma neproběhne“. Jiný španělský list, El País, pak tento „první velký pakt“ uzavřený mezi vládou a odbory označuje za „úspěch“ pro vládu a „precedent“ pro odbory.