Cover

„Evropané jsou liberální, úzkostliví a nedůvěřují politikům,“ píše Guardian, který na svých stránkách zahajuje měsíční seriál s názvem „Nová Evropa“, jenž má podle šéfredaktora listu Alana Rusbridgera přispět „k lepšímu poznání našich sousedů“. Podle průzkumu, který si Guardian objednal v pěti státech EU, jmenovitě ve Velké Británii, Francii, Německu, Polsku a Španělsku, evropský kontinent „důvěřuje svým liberálním hodnotám a povětšinou stále věří institucím EU“, nicméně nedůvěřuje svým představitelům. „Pouze 6 % Evropanů uvedlo, že své vládě skutečně důvěřuje, 46 % jí důvěřuje málo a 32 % jí nedůvěřuje vůbec. Pouhých 9 % Evropanů se domnívá, že jejich politici, ať už vládnoucí, či opoziční, jednají čestně a bezúhonně.“ Tématem průzkumu jsou i hospodářské problémy. „Celkem 40 % dotázaných soudí, že se jejich ekonomika v následujících dvanácti měsících zhorší, naopak 20 % má za to, že se zlepší.“ Navzdory temným vyhlídkám si státy EU používající euro přejí jednotnou měnu ponechat. „Nejvíce si to přeje Španělsko (71 %), po něm následuje Francie (60 %). Euro si ale přejí ponechat i Němci (59 %), navzdory národním obavám ohledně řeckého záchranného plánu.“