Gerry Adams, vůdce největší severoirské nacionalistické strany Sinn Féin vrátil do hry otázku irského sjednocení. Ve svém projevu, který pronesl tento týden v britském parlamentumimo jiné uvedl, že severoirští unionisté tvoří v celkové britské populaci méně než 2% a nemají tudíž "*ve správě svých vlastních záležitostí žádné podstatné

slovo." Naopak v novém Irsku by tvořili 20% obyvatelstva a "měli opravdovou politickou moc.*"

Není překvapením, že tento argument mnoho unionistů nepřesvědčil. Bývalý člen loyalistických polovojenských jednotek Davy Adams tvrdí, že úsilí Sinn Féin o sjednocení bude "unionisty držet v neustálém napětí," což představuje riziko návratu k období "Troubles" ("Nepokojů"), které formálně ukončila Velkopáteční dohoda (dohoda mezi vládami Velké Británie, Irské republiky a většinou severoirských politických stran, která vstoupila v platnost v roce 1999). Gerry Adams mu v listu Irish Times oponuje tvrzením, že chudé unionistické čtvrti v Belfastu "byly mocnými tohoto světa ponechány svému osudu." Sinn Féin, která podle jeho vyjádření není sektářskou organizací, "v práci s občany z těchto oblastí dělá co může."