Cover

Ekonomika v šoku,“zní titulek listu Handelsblatt, v reakci na nedělní vítězství Zelených v regionálních volbách v Bádensku Württembersku. Podnikatelé této spolkové země, která je známa svými nukleárními reaktory ale též automobilovým a obráběcím průmyslem, propagovali až do posledního dne kandidáta konzervativní strany. Jejich strach, že politika nakloněná soukromému sektoru vezme za své, byly opodstatněné, konstatuje dnes hospodářský deník, který si myslí, že „zelená vlna“ bude mít dopad daleko za hranicemi Bádenska-Württemberska. „Nová německá Leitkultura se vyznačuje pacifismem, zuřivým proti-nukleárním postojem a skepticismem vůči velkým projektům. Značné devalvace svého kapitálu se musí obávat hlavně velké energetické podniky.“ Deutsche Bahn mezi jinými oznámila provizorní přerušení projektu výstavby obřího podzemního nádraží Stuttgart 21.