Cover

John Demjanjuk, bývalý dozorce v nacistickém vyhlazovacím táboře Sobibor (v Polsku), byl po půldruhého roku trvajícím soudním procesu odsouzen 12. května v Mnichově k pěti letům vězení za „podíl na smrti 28 000 Židů“. Trouwhovoří o „Šalamounově soudu“ a označuje rozhodnutí mnichovského soudu za „blízké tomu, o co žádal jeden z přeživších, nizozemský svědek obžaloby Jules Schelvis, ve své závěrečné řeči: „Odsuďte ho, ale netrestejte, tento muž je příliš starý.“ Soud čeká na Demjanjukovo odvolání a zatím muže „vzhledem vysokému věku [91 let] a chatrnému zdraví propustil na svobodu“.