Provokace před několika lety je dnes dobře přijímanou skutečností. Od 1. do 3. srpna se desítky členů křesťanské sudetoněmecké organizace Ackermann Gemeinde setkají v Plzni. Bude to první setkání sudetských Němců v České republice od roku 1946. "Česko-německé vztahy jsou svědkem přelomového okamžiku," cituje Respekt německý list Suddeutsche Zeitung, který připomíná, že od svého založení roku 1946, Ackermann Gemeinde vždy vybočovala ze středního proudu. Narozdíl od většiny sudetoněmeckých organizací nepožadovala po vyhnání Němců z Československa po druhé světové válce odškodnění, ale snažila se navázat s Čechy přátelské vztahy. Byla také první organizací, která otevřeně mluvila o nacistických zločinech. Zatímco setkání je v Německu sledovanou událostí, čeští úřednící zůstávají chladní. „Neprotestují, ale mlčí,“ píše Respekt.