Cover

Zhruba 15 000 demonstrantů (podle organizátorů, 7 500 podle policie) vyšlo 21. června v Lucemburku do průvodu na protest „proti evropské ekonomické vládě“ a aby vyjádřili „masové ‚ne‘ úsporným opatřením“, píše La Voix du Luxembourg. „Eurodemonstrace“, kterou svolala Evropská odborová konfederace, se zúčastnili protestující z Lucemburska, ale také „ze sousedních a i mnohem vzdálenějších zemí, jako Portugalska, Španělska, Slovinska, Litvy a jiných,“ píše list. Vzkaz demonstrantů byl určen poslancům Evropského parlamentu, kteří mají 22. a 23. června hlasovat o balíku právních předpisů týkajících se ekonomické správy EU.