Cover

„Stavba vysokorychlostní železnice po bitvě startuje,“ píše La Stampa v souvislosti s incidenty, které poznamenaly zahájení výstavby vysokorychlostní tratě ve Val di Susa (severozápadní Itálie), jež má propojit Lyon s Turínem. Během střetů byli zraněni čtyři demonstranti a 25 policistů. Několik tisíc stoupenců iniciativy No TAV („NE vysokorychlostním vlakům“) postavilo na příjezdových cestách ke staveništi barikády a střetlo se s policií, která se pokoušela cestu vyklidit, vysvětluje La Stampa. Deník vyjadřuje potěšení nad tím, že „bariéra protiprávnosti obklopující staveniště“ byla zbořena, ale zároveň uznává, že obavy obyvatel ohledně dopadů výstavby trati na údolí jsou zcela legitimní. „Začátek prací je prvním pozitivním signálem na ultimáta, která stanovila Evropské unie pro Italy v souvislosti s dodržováním lhůt“: výstavbu bylo třeba zahájit do konce června, připomíná La Stampa, jinak hrozilo, že evropské dotace ve výši 600 milionů propadnou. Trasa Lyon-Turín má zkrátit přepravu mezi Paříží a Milánem ze sedmi na čtyři hodiny.