Cover

„Odvolací soud v Haagu vynesl historický rozsudek“ a „uvrhl stát ve zmatek“, když rozhodl, že nese zodpovědnost za smrt tří bosenských Muslimů během masakru ve Srebrenici v roce 1995, píše listTrouw. Nizozemské modré přilby (Dutchbat) byly v letech 1992 až 1995 v rámci mandátu OSN zodpovědné za bezpečnost srebrenické enklávy v Bosně a Hercegovině, kterou 11. července napadly srbské jednotky pod vedením Ratka Mladiče. Jeho vojáci poté odvlekli a zmasakrovali 7 000 až 8 000 bosenskomuslimských mužů. Nizozemské modré přilby měly odmítnout ochranu třem osobám. Podle haagského soudu si Nizozemci „museli uvědomovat, že tyto tři Muslimy čeká jinak velmi špatný osud.“

Soud dal nicméně jasně najevo, že tento rozsudek nebude možno automaticky aplikovat na ostatní probíhající procesy proti nizozemskému státu v souvislosti s masakrem ve Srebrenici, jako je například v případu žaloby 6 000srebrenických matek. Podle nizozemského deníku zůstala po rozsudku vláda, kterou tato aféra stále traumatizuje, „překvapivě zticha“. „Až do včerejšího dne se dění kolem Srebrenice soustředilo na někdejšího velitele bosenskosrbské armády Ratka Mladiče, který se ze svých činů zodpovídá před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii“ a který se rovněž nachází v Haagu.