Cover

„Plameny nenávisti“, píše Belfast Telegraph. Severoirský deník zveřejnil šokující fotografii policisty v hořící přílbě zasahujícího při pouličních bouřích, které trvají v Belfastu už druhou noc. V době, kdy sezóna tradičních pochodů loajalistů vrcholí a kdy protestanti organizují v provincii pochod na paměť prince Viléma Oranžského a jeho vítězství nad katolickým králem Jakubem II. v Bitvě u Boyne, vypukly během pondělní a úterní noci v Belfastu nepokoje, během nichž se nacionalisté snažili zabránit účastníkům pochodu v průchodu katolickými oblastmi nebo v jejich blízkosti. Tradičně unionistický deníkobviňuje disidentské nacionalistické skupiny, odmítající severoirský mírový proces, z toho, že „své členy vysílají do ‚neklidných‘ čtvrtí, aby tam podněcovali mladé lidi, kteří jsou často zapleteni do drobné kriminality, k útokům na policii“.