Cover

„Rychlou změnu, nebo Itálie padne,“ La Repubblica. Italský deník informuje o „zcela novém dramatickém manifestu“, který 27. července podepsaly italské odbory, banky a federace zaměstnavatelů Confindustria a který Berlusconiho vládu vyzývá k bezodkladnému „získání úvěrů na finančních trzích dříve než se hospodářská situace v Itálii stane neudržitelnou“. „Dnes je zapotřebí se odpoutat od minulosti a nastolit novou společenskou smlouvu, aby se zajistila udržitelnost dluhu a tvorba nových pracovních míst,“ píše se v dokumentu. „Úsporná opatření schválená italskou vládou minulý týden trhy zatím nepřesvědčily,“ zdůrazňuje La Repubblica. Podle sloupkaře listu Corriere della Sera Massima Franca je manifest „nářkem italské ekonomiky v zemi, která ztratila kredibilitu“. Dodává, že „tento zřejmě bezprecedentní dokument posílá italskou vládu do nekonečného očistce a zdůrazňuje všeobecnou nespokojenost s hospodářskou politikou Berlusconiho vlády.“