Cover

\„Turci nemají povinnost se integrovat“ do nizozemské společnosti, informuje na titulní straně list Trouw. V úterý 16. srpna o tom rozhodl Nejvyšší administrativní soud v Utrechtu (nejvyšší nizozemská soudní instance pro administrativní záležitosti), podle kterého „integrační politika Nizozemí odporuje dohodám Evropské unie.“ Zákon o integraci z roku 2007 nutí imigranty navštěvovat (placené) vzdělávací kurzy nizozemského jazyka a kurzy o kulturních zvycích. Imigranci jsou pak také nuceni skládat zkoušky. Někteří Turci u těchto zkoušek neuspěli a museli platit pokutu, nebo jim bylo zamítnuto povolení k pobytu. Podle soudce nemohou být tureckým občanům – stejně jako občanům členských států EU – na základě Ankarské dohody z roku 1963 „kladeny překážky“ v přístupu na území či pracovní trh Unie. Nizozemský ministr zahraničních věcí se nechal slyšet, že ve snaze obejít rozhodnutí soudu navrhne „povinnou školní docházku bez ohledu na věk“, což by všechny občany usazené v Nizozemí přinutilo k získání minimální úrovně vzdělání a znalosti nizozemštiny.