Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

De Standaard

  • City: Brusel
  • Jazyk: holandsky
  • Nakład: 95 000
De Standaard

Noviny De Standaard byly založeny v roce 1918 a jejich historie byla dlouho svázána s vlámským hnutím, obzvláště s Křesťansko-sociální vlámskou stranou, která byla v Belgii u moci od roku 1945 do roku 1999. Jejich zakladatelé prosazovali vlámštinu ve školství a na úřadech. Původem z Antverp, De Standaard jsou referenční noviny vlámského establishmentu. Ponechaly si víru v boj za jazyk a zároveň se v posledních letech distancovaly od katolické komunity. Díky jeho pronikavým rozborům a přílohám vykazuje tento deník ambice, aby se stal „kvalitním listem na evropské úrovni“.

Webová verze je obzvláště interaktivní: internetoví čtenáři jsou nabádáni k vyjadřování názorů v hojném počtu kronik, k diskuzi na redakcí vybraná témata, a k zúčastnění se v mnohých anketách.

Externí odkazy na webu

Updated: 18 leden 2017