Vilniaus diena

  • City: Vilnius
  • Jazyk: Lithuanian
  • Nakład: 10 000 výtisků
Vilniaus diena

Jeden z nejnovějších titulů vydavatelské skupiny Diena Media News, vytvořené v roce 2007, se zaměřuje především na politický, hospodářský, kulturní a společenský život litevského hlavního města. Nezanedbává však ani národní a mezinárodní témata, kterým je věnováno především sobotní vydání.

Externí odkazy na webu

Updated: 18 leden 2017