Utrinski vesnik

  • City: Skopje
  • Jazyk: Makedonsky
  • Nakład: 10 000
Utrinski vesnik

„Ranní noviny“ začaly vycházet v roce 1999. Profilují se jako nezávislý list, který má zároveň blízko k sociální demokracii (bývalí komunisté).

Externí odkazy na webu

Updated: 18 leden 2017