Alternatives économiques

  • City: Paříž
  • Jazyk: francouzsky
  • Nakład: 100 000 výtisků
Alternatives économiques

Měsíčník Ekonomické alternativy se věnuje hospodářským a sociálním otázkám. Svým postojem je blízký keynesiánské ekonomické teorii, zaměřuje se i na témata alterglobalismu a kritizuje neoliberalistické a neoklasicistní ekonomické myšlení. Jeho redakční politika je jasně levicová – byl založen v reakci na prohlášení Margaret Thatcherové v listopadu 1980, že „alternativa neexistuje“. Dnes se ho každý měsíc prodá přes 100 000 výtisků. Měsíčník funguje na družstevním principu, nenáleží k žádné mediální skupině a náklady hradí téměř výhradně jen ze svého prodeje.

Externí odkazy na webu

Updated: 13 listopad 2017