Mladina

  • City: Lublaň
  • Jazyk: slovinsky
  • Nakład: 20 000
Mladina

Týdeník začal vycházet v roce 1920 jako oficiální orgán slovinské sekce Svazu komunistické mládeže Jugoslávie. Postupně se Mladina stala hlasem disentu uvnitř slovinského Svazu komunistů Jugoslávie. Po pádu komunismu se z něj postupně stal kvalitní týdeník držící spíše levicovou a ostře protivládní linii.

Externí odkazy na webu

Updated: 4 březen 2013