Podpořte nezávislou a BEZPLATNOU evropskou žurnalistiku – přispějte na VoxEurop.

Adevarul

  • City: Bukurešť
  • Jazyk: rumunsky
  • Nakład: 187 000
Adevarul

Rumunský deník komunistické strany "Pravda" ukazuje svou nezávislost a kritiku vůči současné vládě. Sám se označuje za nejvýznamější rumunský deník. Jeho motto "všichni jsme si před zákonem rovni" poukazuje na závazek k sociální spravedlnosti. Pro deník píše celá řada význačných autorů. Internetové stránky nabízejí obsah posledního vydání. Přístup k článkům je snadný. Stránky také nabízejí odkaz na týdenní ekonomické a literární přílohy.

Externí odkazy na webu

Updated: 18 leden 2017