**Griekenland is het enige bekende voorbeeld van een land dat al sinds de dag van zijn ontstaan volledig in faillissement leeft. Als Frankrijk of Engeland ook maar een jaar in deze situatie zouden verkeren, zouden we geconfronteerd worden met afschuwelijke rampen. Griekenland heeft meer dan 20 jaar vreedzaam in faillissement geleefd. Alle begrotingen, vanaf de eerste tot en met de laatste, vertonen een tekort.

**Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.****