"Waar de buitenlandse kranten grossieren in foto’s van de opstand onder Griekse studenten – een jaarlijks terugkerend ritueel dat niet direct een reactie is op een crisis – staan de zojuist verkozen Griekse minister van Financiën, George Papaconstantinou, en zijn collega-ministers van de centrumlinkse PASOK-partij nu juist voor de taak een hele reeks problemen op te lossen die veel alledaagser zijn, maar ook veel ernstiger" schrijft de Britse krant The Daily Telegraph: "belastingontduiking, het begrotingstekort en het pensioengat hebben het land tot aan de rand van het faillissement gedreven". "De regering van George Papandreou is aan de macht gekomen in de hoop dat het begrotingstekort maximaal 6% van het bruto binnenlands product (bbp) zou bedragen", vervolgt het Londense dagblad, "*z**o heeft hij campagne kunnen voeren met het aanzwengelen van overheidsuitgaven ter ondersteuning van het economisch herstel. Maar eenmaal aan de macht moest hij vaststellen dat zijn centrumrechtse voorgangers hadden geknoeid met de cijfers en dat het begrotingstekort 12,7% van het bbp bedroeg*". De conclusie van *The Daily Telegraph* luidt dan ook: "*velen hebben het al over Griekenland alsof het om het nieuwe Dubai gaat*".

"Na Dubai wordt voor de PIGS gevreesd", kopt de Franse krant Les Echos op zijn beurt en onderstreept dat Griekenland niet het enige land is waarover de financiële markten zich zorgen maken. "De negatieve associatie met het letterwoord dat door Angelsaksische effectenmakelaars werd toegekend aan Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje (PIGS) doet al enkele weken opgang op de markten en in de Britse pers", schrijft het Franse dagblad, dat zich voorts afvraagt wat de impact van een mogelijke verergering van de problemen van de ‘PIGS’ zou kunnen zijn op de Eurozone als geheel, zelfs al is er in deze landen geen sprake van dat ze uit de euro zouden stappen.

Griekenland lijkt niet happig voor strenge maatregelen

"De Griekse schuldencrisis betekent nog geen crisis voor de euro", sust de Britse krant The Guardian. Integendeel, volgens deze krant is het "vooral een crisis voor het beleid binnen de Eurozone en dus voor de Europese Centrale Bank (ECB). Niemand weet wat er precies gebeurt wanneer een lidstaat in een ernstige crisis belandt en het begrotingstekort als gevolg daarvan oploopt. Ierland is zich op tijd bewust geworden van het gevaar en heeft radicale, strenge maatregelen getroffen. De obligatiemarkt is op dit moment gerustgesteld vanwege het vooruitzicht dat er hogere belastingtarieven komen en dat er wordt gekort op de overheidsuitgaven. In Griekenland lijkt men echter niet zo happig om zich op het pad van strenge maatregelen te begeven".

Het Duitse blad Der Spiegel herinnert in dit verband aan het feit dat het wantrouwen jegens Griekenland bij de Europese partners groot is, aangezien Athene in het verleden herhaaldelijk is opgevallen met leugens over de financiën en zich "sinds de toetreding tot de monetaire unie van de Euro maar één keer heeft gehouden aan het stabiliteitspact, te weten in 2006".

Ten aanzien van de Griekse crisis merkt het Duitse weekblad op dat de Europese ministers van Financiën zeker alert zijn, maar dat ze machteloos staan: "Brussel zit in de knel. Normaal gesproken mag er geen geld worden overgemaakt naar een lidstaat om daarmee gaten in de begroting op te vullen. En zelfs als er een mogelijkheid zou bestaan om dit verbod te omzeilen, dan nog zouden de gevolgen ervan fataal zijn: zorgeloosheid op het gebied van de begroting, zoals Spanje, Italië en Ierland gewoonlijk laten zien, gaat dan een eigen leven leiden in de hele EU. De boodschap is dan immers helder: waarom zouden we ons netjes gedragen als anderen uiteindelijk de rekening gepresenteerd krijgen? Bovendien dreigt dan het gevaar van een domino-effect. Als een van de lidstaten binnen de Eurozone omvalt, gaan speculanten de stabiliteit van de andere kandidaten testen en dat zou de monetaire unie wel eens kunnen opbreken".

Een bankier uit Londen, geciteerd in Der Spiegel, haalt een in de zakenwereld gangbare opmerking aan: “Als je 1.000 euro schuld hebt, heb jij een probleem. Maar als je 10 miljoen euro schuld hebt, heeft je bank een probleem. En in dit geval is Europa die bank".