**Geert Wilders zou om twee redenen tot ereburger van Midden-Europa moeten worden uitgeroepen. In de eerste plaats vanwege zijn belang voor het doeltreffend bestrijden van corruptie in de nieuwe lidstaten van de EU, en in de tweede plaats vanwege zijn bijdrage aan de integratie van burgers uit die lidstaten op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt.

De Partij voor de Vrijheid van Wilders is kort geleden eenwebsite gestart waarop Nederlanders kunnen melden dat zij door toedoen van Poolse, Tsjechische of Roemeense werknemers hun baan zijn kwijtgeraakt. Populisme in zijn zuiverste vorm, alleen al om de eenvoudige reden dat dit initiatief regelrecht indruist tegen de in de EU geldende wetgeving.

Dat de centrumrechtse Nederlandse regering aan de macht kan blijven, dankt ze aan de gedoogsteun van de partij van Wilders. De ministers bewaren dus een angstvallig stilzwijgen, terwijl Wilders er intussen prat op gaat dat hij twee dagen na de lancering van de website al 32.000 meldingen heeft ontvangen. En opnieuw wordt in Europa gediscussieerd over de (on)mogelijkheden van een gemeenschappelijke arbeidsmarkt.**

Schengen – "de grootste politieke mislukking sinds 1989"

**Daarbij moet eerlijkheidshalve worden aangetekend dat ook Finland, Frankrijk en Duitsland de uitbreiding van het Schengengebied verbinden aan de bestrijding van de corruptie, en dat negen van de oudste lidstaten van de Unie openstelling van de gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor Roemenen tegenhouden. Nederland is echter het enige land dat gebruik heeft gemaakt van zijn vetorecht.

Pogingen van Roemeense diplomaten om uit te leggen dat de inwoners van het op één na belangrijkste postcommunistische land van de EU zich wat betreft de Europese integratie verraden voelen en verbannen naar de categorie van tweederangs burgers, hebben weinig uitgehaald. "Dat Roemenië geen deel uitmaakt van de Schengenruimte, wordt door de Roemeense publieke opinie en de media gezien als de grootste politieke mislukkig sinds 1989", zegt Daniela Gitman, Roemeens ambassadrice in Tsjechië, tijdens een debat in Praag over Roemenië en zijn relatie tot de Schengenruimte.

In het jongste rapport van de Europese Commissie, dat begin februari werd gepubliceerd, wordt wederom de nadruk gelegd op de verdere inspanningen die van Roemenië en Bulgarije worden verwacht bij de bestrijding van de corruptie in hun land en de hervorming van hun rechtssysteem. De Commissie oordeelde in een eerder rapport, dat vorig jaar is verschenen, wel positief over de voorbereidingen van beide landen op de bewaking van de grenzen van het Schengengebied, want we moeten niet vergeten dat Roemenië met 2.070 km, na Finland, de langste buitengrens van de gemeenschappelijke ruimte heeft.**

Onzekerheid opent deur naar populisten

**De toetreding tot de Schengenzone is voor onbepaalde tijd uitgesteld, een beslissing die zowel door de politieke leiders als door de publieke opinie als buitengewoon onrechtvaardig wordt ervaren. Beide Balkanlanden voldoen namelijk aan alle technische voorwaarden. Hun politieke leiders klagen dat steeds als ze aan een nieuwe eis voldoen, hun West-Europese partners nieuwe voorwaarden stellen. De jongste eis is objectief en wordt door niemand beter belichaamd dan door Geert Wilders, die inspeelt op angstgevoelens onder de bevolking van de "oude" lidstaten en hun behoefte aan een externe vijand. En die hebben ze gevonden, niet alleen in de Grieken, maar ook in de Roemenen of in de Polen, waarvan er bijna 300.000 in Nederland werken.

De Roemenen zijn gefrustreerd dat er niet genoeg Europa is. En de Nederlanders (net als de Finnen, de Fransen en de Duitsers) zijn gefrustreerd omdat er te veel van zou zijn. Het resultaat, in het licht van de economische crisis, is een gevoel van onzekerheid, wat de deur opent naar populisten als Geert Wilders. In Roemenië en Nederland, maar ook elders.**