Zal het krachtige signaal dat door de verkiezingsuitslag van afgelopen zondag wordt afgegeven, effect hebben? Het land heeft niet echt veel tijd of speelruimte over. Er zijn mensen die hopen dat het resultaat Duitsland en Frankrijk afschrikt waardoor ze hun fiscale eisen aan Griekenland verlichten, misschien sturen ze wel een genereus hulppakket.

Anders gezegd, ze hopen dat onze buitenlandse investeerders zullen beseffen dat de transformatie van Griekenland in een Weimar-achtige republiek eenvoudigweg een voorproefje is van wat ook Italië, Spanje en zelfs Frankrijk binnenkort te wachten staat.

Wantrouwen

Ach, waren de zaken maar zo eenvoudig. De Griekse partners zijn natuurlijk meer voorbereid op een eventueel Grieks "failliet" of zelfs op het verlaten van de eurozone. Het verlichten van de fiscale eisen betekent meer geld voor Griekenland, iets waar geen enkel Europees parlement mee zal instemmen.

En er is nog een probleem. De mening van de partners over Griekse politici wijkt niet veel af van die van de Grieken zelf. Dat wil zeggen: ze vertrouwen ze niet. Men denkt dat Griekse politici onbetrouwbaar zijn. Daarnaast zien ze bij de grootste Griekse partijen weinig inspanning om te veranderen, en ligt er ook geen oprichting van een nieuwe hervormingsgezinde partij in het verschiet.

Het Griekse volk wantrouwt bovendien alles wat te maken heeft met het EU-IMF-memorandum. En zolang ze geen andere wezenlijke hervormingsinspanningen waarnemen, zullen de mensen zich tot protestpartijen zoals die van Tsipras [leider extreem-linkse partij Syriza, red.] blijven wenden.

Boemerangeffect

Het mag duidelijk zijn dat indien de Duitsers hun standpunt niet aanpassen en Griekenland zelf niet met een overtuigende oplossing komt, het verkiezingsresultaat wel eens de voorbode zou kunnen zijn van de herinvoering van de drachme. Er wordt gezegd dat als er wordt gekort op salarissen en pensioenen, de mensen pas beseffen wat er gaande is.

Het kan inderdaad zo zijn dat het op die manier werkt, maar het kan ook een boemerangeffect hebben waardoor de mensen nog bozer worden.

Er kan geen oplossing van bovenaf worden opgelegd. De argumenten om voor behoud van de euro te vechten, moeten duidelijk worden toegelicht. Maar het werd gisteren duidelijk dat de Atheense politieke en economische elite een andere taal spreken dan de rest van het land.

Het Griekse volk moet zich opmaken voor heel wat moeilijke dagen en maanden. Dat gebeurt altijd wanneer een verrot systeem ineenstort zonder dat er iets anders voor in de plaats komt. Dat gebeurt altijd wanneer een volk plotseling volwassen moet worden na een paar decennia van gemakzucht.

Gisteren zette het Griekse volk de zaken op zijn kop. Nu moeten we maar afwachten of er iemand is die orde op zaken kan stellen.