87 procent van de Grieken wil dat hun land in de eurozone blijft. De meeste partijen zijn dezelfde mening toegedaan. Maar naarmate de dag van de verkiezingen nadert, loopt de temperatuur op en neemt de onzekerheid toe. Veel mensen in Griekenland en daarbuiten vrezen dat de Griekse euromunt straks tot het verleden zal behoren. Dat blijkt uit boeken en artikelen, uit uitspraken van politici en economen en uit ramingen van analisten. Het lijkt tegenstrijdig, maar is dat het ook? Waarschijnlijk niet, want de deskundigen zijn echt niet gek. Sommigen jagen weliswaar bepaalde belangen na [bepaalde analisten en politici worden ervan verdacht te speculeren op een terugkeer naar de drachme]. Maar toch zouden ze niet allemaal een vertrek van Griekenland uit de eurozone toejuichen.

Uitspraken zijn verschillend te interpreteren

**Wat is er aan de hand? Bij de beantwoording van deze vragen komen we zonder enige vooringenomenheid uit bij het dubbelzinnige taalgebruik van Syriza. De radicaal-linkse coalitie [waarin dertien kleine partijen verenigd zijn] werkt er hard aan om de macht te grijpen, maar de coalitieleden zeggen noch ronduit, noch tussen neus en lippen door, dat ze willen dat het land binnen de eurozone blijft als ze aan de macht komen. Hun uitspraken zijn op verschillende manieren te interpreteren, waardoor een mogelijk vertrek uit de eurozone niet bij voorbaat wordt uitgesloten.

Deze strategie is slechts een onderhandelingstactiek om hun positie te versterken, maar het is wel een ernstige vergissing. Het vergroot het gevoel van onzekerheid en onveiligheid onder de Grieken en maakt dat deze naar andere partijen uitwijken; in de huidige situatie reageren de burgers namelijk onmiddellijk op alles wat er gebeurt. Dat schaadt de economie van het land. De verkiezingen zijn uiterst belangrijk en verdragen geen enkele dubbelzinnigheid.**