De uitzondering wordt regel: het Europese noodfonds ESM is nu een vast onderdeel van de Europese muntunie. Opgericht om eurolanden, die zich niet aan de spelregels van de gemeenschappelijke munt kunnen of willen houden, uit de penarie te redden. Daardoor hebben de redders van de euro niet alleen de beloften van de oprichters geschonden, maar ook het in de EU-verdragen opgenomen verbod op reddingsoperaties met voeten getreden. Op deze manier veranderen de machtsverhoudingen en het evenwicht binnen de muntunie vermoedelijk niet ten goede.

**Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.**