Europa wil pensioenleeftijd verhogen naar 70 jaar”, roept de de Portugese krant Diario de Noticias op de voorpagina. De krant verwijst naar het voorstel van de Europese Commissie om in 2060 de pensioenleeftijd naar 70 te tillen, als we hetzelfde pensioenniveau willen behouden. Het voorstel maakt deel uit van het zogenaamde Groenboek inzake de financiering van de pensioenen in alle lidstaten. “De Europese uitvoerende macht prijst een “verhoging van de leeftijd aan waarop de burgers ophouden met werken en een pensioen krijgen’ om te voorkomen dat het huidige systeem explodeert”, legtLe Figaro uit. De Eurocommissaris voor Werkgelegenheid, Laszlo Andor, legt uit dat zijn afdeling “de staten oproepen tot langer werken. Ze moeten de aanpassing van hun pensioensysteem aan de demografisch druk bijtijds voorbereiden.”

Over 50 jaar zijn er slechts 2 werkende mensen om het pensioen één 65-plusser te financieren, zegt Juancho Dumall,mededirecteur van El Periódico de Catalunya. In die zin “sluit de structurele crisis aan op de economische crisis”. Hiertoe moet, zo schrijft hij, “de sociaaldemocratie een bemoedigender routeplan opstellen”, want “dat de werknemers later met pensioen gaan terwijl de jongeren moeilijk een plaats op de arbeidsmarkt vinden slaat economisch gezien nergens op.”

Gezien de situatie in Spanje, waar het aantal werkeloze gediplomeerden in 2 jaar is verdubbeld, stelt Juancho Dumall dat “het recht op een redelijk pensioen een van de pijlers is van de welzijnsstaat die we met zo veel moeite hebben opgebouwd. Het zou uiterst pijnlijk zijn als dat zou leiden tot proletarisering en verlies van de sociale verworvenheden.”

Met de presentatie van deze aanbevelingen “loopt de Europese uitvoerende macht op eieren”, merkt Le Figaro op. Want “de pensioenen maken deel uit van de nationale bevoegdheden, waar de Europese Unie zich niet in heeft te mengen, zelfs niet bij problemen op de interne markt of inzake de bestrijding van discriminatie op het werk.” Maar Brussel lijkt het middel te hebben gevonden om op dit punt wel in te kunnen grijpen, namelijk door in het stuk de volgende vraag te stellen: “Moeten we in de pensioensystemen mechanismen inbouwen voor de automatische aanpassing aan de demografische ontwikkelingen om de actieve periode in evenwicht te brengen met de pensioenperiode? Welke rol kan de EU hierin spelen?

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd en korten op de pensioenen zijn waarschijnlijk de minst populaire maatregelen die een moderne Europese regering kan nemen om de openbare uitgaven te stabiliseren”, schrijft Tony Barber in zijn blog op de website van de Financial Times. “Dat verklaart waarom de politieke kopstukken van de Europese Unie steeds meer de pensioenenkwestie uit de politieke sfeer willen trekken, door in de pensioensystemen automatische wijzigingen in te voeren die niet onderworpen zijn aan eindeloze scherpe politieke schermutselingen".

Barber waarschuwt echter dat er geen alternatief bestaat voor de oplossingen die voort zijn gekomen uit de vrije politieke discussie en, soms, uit conflicten. "De oplossingen zijn waarschijnlijk tijdelijk en de gevraagde inzet ook. Maar dat is de prijs die we betalen om te leven in een open samenleving. Je kunt niet alles depolitiseren.”