Als een intelligente vrouw op een hoge positie zegt: “Als de euro mislukt, mislukt Europa”. Is dit dan:

1. Een dreigement? Ja ☐ ? Nee ☐ ?

2. Een defensieve uitspraak? Ja ☐ ? Nee ☐ ?

3. Domheid? Ja ☐ ? Nee ☐ ?

Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.