Als rechtvaardiging van de nooit eerder vertoonde spaarheffing beweerde de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, gisteren dat het economische model van Cyprus “failliet” is. Wie dus, volgens zijn fascistische opvatting, “zijn geld investeert in een land waar minder belasting wordt betaald en waar waarschijnlijk lakser toezicht bestaat, neemt risico’s op zich wanneer de banken van dat land niet meer solvabel zijn”.

We zijn ervan overtuigd dat hij deze ongefundeerde uitlatingen ook in de eurogroep deed, waar tevens de regeringsleiders van Cyprus en Griekenland aanwezig waren en naar hem luisterden. Wat zouden zij hem hebben geantwoord? Hebben ze hem gezegd dat het economische model van Cyprus niet door een bende oplichters is opgesteld maar door een Europese staat die is binnengevallen en bezet en een manier moet vinden om te overleven?

De scheepvaart, het toerisme en kredietinstellingen werden aantrekkelijk gemaakt met een laag belastingtarief en veel faciliteiten en stimuli, omdat de helft van die staat, die de last van een bezetting torst zonder dat een of andere Schäuble met zijn vingertje zwaait, buitenlandse bedrijven en investeerders moest aantrekken om niet ineen te storten.

Meer Duitse dan Russische bedrijven

Daarom moest het land ondersteuning in de economische ontwikkeling vinden toen Turkije, dat in Duitsland 700.000 kiezers van Turkse afkomst controleert, onder geweld en dwang 65 procent van de hotels, 87 procent van de nieuw te bouwen hotelcomplexen, 40 procent van de schoolgebouwen, 41 procent van de veehouderij, 48 procent van de voor export bestemde landbouwproducten en 56 procent van de stranden van de Cypriotische staat stal. (We zullen deze cijfers blijven herhalen en wie wil moet maar vinden dat dit er niets mee te maken heeft).

Hoe zou Cyprus moeten overleven als het geen gebruik maakt van de wettige methodes van een economisch model die investeringen opleveren om te compenseren wat door de Turkse invasie verloren is gegaan? Was er dan niemand die dit heeft verteld aan Schäuble, Dijsselbloem of anderen die hun oordeel klaar hebben op grond van wat ze tijdens hun studie economie hebben geleerd, zonder ook maar iets te weten te komen over de bevolking, de geschiedenis en de dagelijkse economische realiteit?

Maar misschien weet Schäuble niet dat zich in Limasol dankzij dit economische model 80 buitenlandse bedrijven bevinden die actief zijn in de scheepvaartsector, waarvan 36 Duitse bedrijven en amper drie Russische? Of misschien is dat uiteindelijk het probleem. Namelijk dat die drie Russische scheepvaartbedrijven de Duitsers ook nog in de weg zitten, nu de werkzaamheden rond de aardgaswinning beginnen en de tankers in de Middellandse Zee af en aan zullen varen?