Wie vroeger in overheidsdienst was, zat gebeiteld: een vaste baan voor het leven – veelal een luizenbaantje – met een salaris dat gekoppeld was aan de inflatie, een dertiende en zelfs veertiende maand, veel vakantiedagen, hogere pensioenen en soepele VUT-regelingen. Voor drie generaties Europeanen was dit een droombaan, dankzij de zekerheid en de voordelen die de status van "ambtenaar", "fonctionnaire", "civil servant", "Regierungsbeamter", "statale" of "funcionario público" met zich meebracht. In tegenstelling tot werknemers in de particuliere sector konden ambtenaren niet ontslagen worden, maar ze hadden bovendien de garantie dat hun werkgever niet failliet zou gaan. De Griekse crisis heeft ons echter laten zien dat zelfs een land bankroet kan gaan, en sinds die tijd vertonen ambtenaren steeds meer overeenkomsten met gewone werknemers en is de mythe van een baan voor het leven in rook opgegaan. Alle Europese regeringen – van de liberale Britten tot de Fransen met hun volop aanwezige staat – gingen over tot het korten van de ambtenarensalarissen, het schrappen van bonussen en inkrimping van het ambtenarenapparaat, in een poging de enorme overheidstekorten terug te dringen en de markten gerust te stellen.

Het record is in handen vande Britse premier David Cameron, die in de Spending Review [ontwerpbegroting] aankondigde dat het aantal “civil servants” met 490.000 zou worden ingekrompen. In de praktijk zou het aantal overheidsbanen dat wordt geschrapt nog weleens hoger uit kunnen vallen: volgens het eerbiedwaardige Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) moeten er “tot 2015 of 2016 750.000 banen in de publieke sector verdwijnen, als de coalitie zich aan haar bestedingsprogramma voor de lange termijn houdt”. Ambtenaren die met pensioen gaan zullen niet worden vervangen, terwijl veel overheidsfunctionarissen simpelweg zullen worden ontslagen.

Salarisbevriezing, personeelstop, verhoging pensioenleeftijd...

In Frankrijk heeft Nicolas Sarkozy besloten om de salarissen te bevriezen en om voor de helft van de ambtenaren die met pensioen gaan, geen nieuwe werknemers aan te trekken. Sinds 2007 zijn er al 100.000 overheidsbanen verdwenen en in 2011 zullen er nog eens 31.638 worden geschrapt. In Portugal zijn de ambtenarensalarissen in 2010 bevroren en kondigt de socialist José Socrates nog twee andere bezuinigingsmaatregelen aan: enerzijds een salarisvermindering van 5% en anderzijds een stop op promoties en de aanwerving van overheidspersoneel. Begin deze maand heeft de Spaanse premierJosé Luis Rodríguez Zapatero verklaard dat het zeker drie jaar zal duren voordat de "funcionarios" de 5% die zij afgelopen voorjaar op hun salaris moesten inleveren, weer terugkrijgen.In Ierland, waar de salarissen in de publieke sector met 14% zijn gedaald, zijn de regering en de vakbonden momenteel in onderhandeling over een akkoord om de ambtenaren nog verder te korten.

In Griekenland heeftde regering van George Papandreou de ambtenarensalarissen verlaagd, een personeelsstop afgekondigd, de pensioenleeftijd verhoogd en de toeslagen voor een dertiende en veertiende maand geschrapt. Begin oktober hebben werknemers van het ministerie van Cultuur met een tijdelijk contract de Acropolis bezet om te protesteren tegen het feit dat hun contract niet werd verlengd. Ze voegden zich daarmee bij de grote groep luchtverkeersleiders, haven- en spoorwegpersoneel die al maanden in staking is.

Voorkomen dat het leger vaste EU-medewerkers uitdijt

Tsjechië beleefde op 21 september dit jaar de grootste demonstratie sinds de val van het communisme:40.000 ambtenaren gingen in Praag de straat op om zich te verzetten tegen de regeringsplannen om hun salarissen met 10% te korten.In Hongarije heeft premier Viktor Orbán paal en perk gesteld aan het aantal dienstauto's en telefoons voor ambtenaren. In Letland zagen werknemers in de overheidssector hun inkomsten met gemiddeld 30% teruglopen. Geen enkel land ontkomt eraan,ook het rijke Duitsland niet: zo heeft Angela Merkel aangekondigd dat er binnen nu en 2014 15.000 ambtenaren moeten verdwijnen. Uiteindelijk zijn de bezuinigingen ook doorgedrongen tot de jongste versie van de overheidsdienst: het rijke, kosmopolitische en gewilde corps van ambtenaren van de Europese Unie. Ook de Europese Commissie moet snoeien in haar begroting en daarom stelt zij alleen tijdelijke werknemers aan en sluit ze enkel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af. Daarmee voorkomt de Commissie dat het leger vaste medewerkers van de Eurocratie nog verder uitdijt. Nadat zij eerder al de loonsverhogingen voor 2010 had gehalveerd, wil de Commissie nu de salarissen van de EU-ambtenaren met 0,4% verlagen.