Een maand voor de regionale en Europese verkiezingen in België is er opnieuw een strijd losgebarsten die de verhoudingen tussen Vlamingen en Franstaligen ontregelt. Een aantal gemeenten rondom Brussel heeft zich onlangs verzet tegen het plaatsen van verkiezingsaffiches in het Frans op hun grondgebied, waarmee ze de woede van de Franstaligen in de stad over zich hebben afgeroepen. In Halle bepaalt een politieverordening, waarvan een uitreksel is geplaatst in dagblad Le Soir, dat alleen Vlaamse partijen hun posters op de gemeenteborden mogen aanplakken. De autoriteiten van de stad Affligem hebben aangekondigd dat zij de Franstalige verkiezingsposters zullen bedekken met vellen wit papier. En in dagblad La Libre Belgique valt te lezen dat zeven gemeenten in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde, het enige tweetalige kiesdistrict in België, zelfs helemaal geen borden zullen plaatsen, om aankondigingen in het Frans te vermijden.

Hoewel 90% van de inwoners van de stad Brussel Frans spreekt, liggen de voorsteden in Vlaanderen, waar Nederlands de enige officiële taal is. Er wonen zo’n 100.000 Franstaligen in deze voorsteden. Hun aanwezigheid, gekoppeld aan de bijzondere taalwetten, zorgen voor irritaties bij de Nederlandstalige partijen. Die eisen met name een opsplitsing van de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Vijftien gemeenten hebben al besloten om de Europese verkiezingen van 7 juni te boycotten, als teken van protest tegen het feit dat deze opsplitsing nog steeds geen feit is." De boycotactie van Vlaamse zijde in de regio rond Brussel, bedoeld om posters van Franstalige partijen te verbieden, is geen gewone plagerij", aldus het commentaar in dagblad Le Soir, waarin wordt bericht van een groeiende verontwaardiging bij de Franstalige partijen. “De voorzitter van de Brusselse federatie van de PS, Philippe Moureaux, heeft deze belachelijke acties, die overigens ook volstrekt illegaal zijn, krachtig veroordeeld”. Voor hem komt dat neer op een “proces van politieke en taalkundige zuivering”. La Libre Belgique noemt het regelrechte “verkiezingsapartheid” en “half democratisch”. “De spanning stijgt”, benadrukt het artikel in Le Soir, waarin bovendien wordt gemeld dat “juristen van de Franstalige partijen alle mogelijke rechtsmiddelen onderzoeken” om tegen de gemeenten Halle en Affligem in te zetten.

De Vlaamse pers houdt zich op de vlakte over dit onderwerp. De twee grootste dagbladen in Vlaanderen, De Standaard en De Morgen, beperken zich in hun berichtgeving tot het weergeven van de feiten. Toch geeft De Morgen de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk de Witte, de gelegenheid uit te leggen waarom hij de zeven gemeenten in zijn provincie niet heeft verplicht om verkiezingsborden te plaatsen, ondanks een rondschrijven van de minister van Binnenlandse Zaken, waarin hem werd verzocht om “de nodige maatregelen te treffen zodat de lokale en Europese verkiezingen op 7 juni overeenkomstig de wet zullen verlopen”.De Witte zegt: “Het is mijn verantwoordelijkheid om te zorgen dat de verkiezingen volgens de wet verlopen, maar geen enkele wet verplicht ons om borden op te stellen.” De afgevaardigde legt tussen neus en lippen ook nog even uit dat “een rondschrijven een advies is en geen wettelijk middel”. De strijd zal wellicht op juridisch vlak worden voortgezet.