Zweden ter discussie gesteld (1/2): Het multiculturele drama van Husby

Metrohalte van Husby in een buitenwijk van Stockholm, 22 mei 2013.
Metrohalte van Husby in een buitenwijk van Stockholm, 22 mei 2013.
23 Mei 2013 – Aftonbladet (Stockholm)

De rellen die de afgelopen dagen de de buitenwijken van Stockholm hebben opgeschrikt, tonen aan dat de integratie van veel immigranten die er wonen nog steeds geen feit is. Oorzaak is het gebrek aan politieke wil van de regering om actie te ondernemen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.

Het gooien van stenen en in brand steken van auto’s [in de noordelijke buitenwijken van Stockholm, red.] markeren het mislukken van een beleid. Het duurde lang voordat deze situatie zich ontwikkelde. En het zal ook nog lang duren voordat de rust zal zijn teruggekeerd.

Husby lijkt op de vele andere probleemwijken van Stockholm: een groot deel van de bevolking is er van buitenlandse afkomst, veel mensen leven er van een uitkering, veel jongeren maken hun school niet af en het werkloosheidspercentage is er hoog.

Activiteit: politieauto's bekogelen

Volgens cijfers van het Zweedse arbeidsbureau was 20% van de jongeren in 2010 op geen enkel moment actief. Een op de vijf jongeren tussen de 16 en 19 jaar zat zonder werk of ging niet naar school. Op papier deden ze helemaal niets.

Maar de mens is gemaakt om zichzelf bezig te houden, en die jongeren, meestal jongens, hebben andere activiteiten gevonden waarin ze helemaal opgaan.

Bijvoorbeeld op een brug gaan staan en politieauto’s bekogelen met stenen, of de auto van de buurman in brand steken. Ze zullen zichzelf echt niet wijsmaken dat het beter is rotzooi te trappen en vernielingen aan te richten dan niets te doen, maar toch doen ze het, en daarin zit hem de kneep.

Van de vier jongeren die tot nu toe [22 mei, red.] werden aangehouden na de rellen in Husby, is de oudste 18 jaar. Met uitzondering van een van hen, werden ze allemaal al eens eerder veroordeeld. Zelfs de jongste van 15, die pas sinds kort ook strafrechtelijk kan worden vervolgd voor zijn daden [de minimum leeftijd voor strafrechtelijke vervolging werd in Zweden op 15 jaar gesteld, red.].

Gigantische politieke mislukking

Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen dat we hier te maken hebben met een gigantische politieke mislukking.

Het probleem wordt veroorzaakt door de gettovorming. Van de 12.000 inwoners van Husby is iets meer dan 60% geboren in het buitenland. Als we daar degenen aan toevoegen die in Zweden geboren zijn maar van wie de ouders van buitenlandse afkomst zijn, stijgt dat percentage zelfs naar 85%.

Het probleem ligt ook aan de scholen. Op 21 mei kondigde premier Fredrik Reinfeldt aan dat er meer geld vrijkomt voor onderwijs. Dat is goed nieuws, maar misschien had dat al veel eerder moeten gebeuren. Als een op de vijf middelbare scholieren niet naar school gaat, kun je wel stellen dat het lokale onderwijs gefaald heeft.

Werk is van levensbelang

Verder is het probleem een gevolg van de werkgelegenheid. Werk is van levensbelang voor integratie. Op je werk leer je de taal beheersen, creëer je een netwerk, verdien je geld.

De voorsteden die veel immigranten herbergen, hebben eenvoudigweg enorm veel aandacht nodig, die de politieke besluitvormers ze eenvoudigweg niet hebben gegeven.

Die beleidsfout dateert helaas niet van gisteren en vreemd genoeg sloot iedereen zijn ogen voor het probleem. Heel lang mocht je zelfs niet zeggen dat een wijk waarin niet minder dan 114 nationaliteiten werden geteld, meer middelen en meer aandacht nodig heeft dan wijken waar veel minder immigranten wonen. In plaats daarvan werden buitenwijken met veel immigranten gepresenteerd als een exotische bestemming waar je goedkope groente kon kopen.

Heel gewoon om niet te werken

Het probleem is niet van vandaag op morgen opgelost. Er moet flink geïnvesteerd worden in onderwijs, vanaf de kleuterschool.

Als iemand in zijn puberteit dreigt te ontsporen, zoals het geval is voor de aangehouden jongeren, zijn de kansen om ze weer op het rechte pad te krijgen miniem. Als je eigen ouders en de ouders van je vrienden werkloos zijn, lijkt het heel gewoon om niet te werken. Als de school totaal geen invloed heeft op een persoon, is het gemakkelijk om er niet meer heen te gaan.

In Husby ligt de participatiegraad rond de 40%, tegen 65% voor heel Zweden. In dat eerste cijfer schuilt het kwaad, of liever: het ergste van alle kwaden.

Factual or translation error? Tell us.