Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president Obama aan Duitsland werd de spoedige start van de onderhandelingen over een transatlantisch vrijhandelsakkoord nog als veelbelovend bestempeld, nu hangt er een schaduw over.

Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.