Deze stad staat onder burgerbewaking”, staat er op een bord dat je passeert wanneer je Tatarszentgyörgy inrijdt. Maar de burgerpatrouilles van deze stad in het centrum van Hongarije hebben noch het leven kunnen redden van twee van hun medeburgers, een vader en zijn zoon van vijf, die 23 februari jongstleden slachtoffer zijn geworden van anti-Romageweld, noch andere gewelddaden tegen deze minderheid weten te verhinderen. Toch maakt Tatarszentgyörgy op het eerste gezicht een positieve indruk. Sinds Hongarije deel uitmaakt van de Europese Unie zijn een flink aantal dorpen en steden, waaronder deze, begonnen met renoveren, dankzij met name subsidies uit Brussel.

**Dit artikel is verwijderd op verzoek van de eigenaar van het auteursrecht.**