Het is een onstuimige dag op de Tweede Maasvlakte, windkracht 6 – 7, hagelbuien. Maar de aanleg van het nieuwe Nederland gaat altijd door. Hier wordt een harde zeewering aangelegd, 3,5 kilometer lang, die straks als golfbreker dient om de nieuwe haven te beschermen tegen de zee. Daarvoor zijn onder andere 20.000 betonblokken nodig (2,5 x 2,5 x 2,5 meter groot, elk 40 ton zwaar), die vlak voor de kust in het water worden gelegd.

Deze klus wordt geklaard door een speciaal ontworpen kraan, beter bekend als de Blockbuster. Acht machinisten bedienen het apparaat, ieder niet langer dan een uur achtereen, vertelt Ronald Paul, directeur van de projectorganisatie 'Maasvlakte 2'. Het werk vraagt om uiterste concentratie want de blokken worden tot op 15 centimeter nauwkeurig in zee gedropt. Gemiddeld werken er nu zevenhonderd mensen aan de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Dat kost 1,5 miljoen euro per dag. Totale begroting van het project: 3 miljard euro.

Vierduizend voetbalvelden

Op 1 september 2008 stortte Ivo Opstelten – toen nog burgemeester van Rotterdam – symbolisch het eerste hoopje zand. Sindsdien halen grote sleephopperzuigers onophoudelijk zandladingen vanaf de bodem van de Noordzee – circa twaalf kilometer voor de kust – om op de Tweede Maasvlakte te lossen. Over twee jaar moet dat werk klaar zijn. Dan is er in totaal 240 miljoen kubieke meter zand opgespoten. Nederland is dan tweeduizend hectare groter, ofwel vierduizend voetbalvelden waarop grote containerterminals zullen verrijzen. Staatsbedrijf DP World uit Doebai zal eind dit jaar samen met vier rederijen als eerste de Tweede Maasvlakte betrekken.

Hoe internationaal het gezelschap ook mag zijn (Russen, Oekraïners, Filippino’s en Oost-Europeanen), de Tweede Maasvlakte is vooral een Nederlands project. Het Havenbedrijf gunde eind 2007 de opdracht aan de Nederlandse baggeraars Boskalis en Van Oord, ten koste van een Belgisch consortium. De baggerbedrijven leggen niet alleen het land aan, zij zorgen ook voor de harde en zachte zeewering, de nieuwe autowegen op de Tweede Maasvlakte (13 km) en het dubbele spoor (14 km).

Hollands trots

De mensen zijn benieuwd hoe Nederland deze klus klaart, vertelt Ronald Paul. Op 1 mei 2009 opende Futureland de deuren, het interactieve informatiecentrum op de grens tussen Eerste en Tweede Maasvlakte. Bezoekers kunnen met een speciaal treintje het nieuwe land op. Op 25 juni dit jaar ontving Futureland de 250.000ste gast. Volgens Paul "appelleert de Tweede Maasvlakte aan Nederlands trots. Denk aan de aanleg van de Deltawerken, dat was ook een wereldprestatie.

Het geluk wordt niet door iedereen gedeeld. Het Havenbedrijf lag jarenlang in de clinch met belangenorganisaties, zoals Milieudefensie en De Faunabescherming over mogelijke schadelijke gevolgen van de uitbreiding van de haven. In 2009 maakten de partijen harde afspraken over maximale luchtverontreiniging. Daarmee was de kou grotendeels uit de lucht. Maar de onvrede is niet verdwenen. Omwonenden van de haven maken zich vooral zorgen over de drukte op de wegen, waar nu al elke dag hardnekkige files staan. Straks komt daar het verkeer van en naar de Tweede Maasvlakte bij. De A15 wordt verbreed en er komt waarschijnlijk een nieuwe tunnel tussen diezelfde A15 en de A20. Dat moet de hele regio Rijnmond lucht geven.

De haven groeit, ook in crisistijd

De haven van Rotterdam barst uit zijn voegen. De Eerste Maasvlakte, die in de jaren zeventig werd aangelegd, stroomt vol. Uit de halfjaarcijfers over 2011, die vorige maand verschenen, bleek dat de haven ook tijdens deze zware economische tijden, groeit – al is het licht. De handel in olie en ijzererts is afgenomen, maar de groei van de containeroverslag maakt alles goed. De haven verwerkt maandelijks minimaal een miljoen TEU (maat van een standaard container); een record voor Europa's grootste zeehaven. Smits verwacht dat de concurrentiepositie ten opzichte van de andere grote Europese havens verder verbetert. "Mainport Rotterdam wordt een diepzeehaven waar de grootste containerschepen terecht kunnen." De Rotterdamse haven kan, dankzij die Tweede Maasvlakte, de komende 25 jaar vooruit. In 2030 ziet de wereld er weer anders uit. Een Derde Maasvlakte? Daar willen ze in de haven nog even niet aan denken.