Vanaf 2012 worden er in Zweden strengere regels van kracht voor het verkrijgen van een EKO-label voor biologische producten, maakte de Zweedse cerfiticeringsorganisatie KRAV onlangs bekend. Journalist Kees de Vréschrijft hierover in dagblad Trouw. En na 2015 moeten biologische boeren alle energie op de boerderij uit duurzame bronnen halen. Zweden loopt hiermee voorop in Europa. “Het klimaatprobleem is zeer urgent”, zegt verantwoordelijke voor de regelgeving Johan Cejie, “dat betekent dat we béter dan biologisch moeten worden.”Een gevoelige kwestie in de biologische sektor is de discussie over de zogenoemde ‘voedselkilometers’. De Zweden focussen in hun nieuwe regelgeving echter meer op de CO2-emissie van producten. Cejie: ”Dan stellen we ons de vraag hoeveel uitstoot van CO2 per product nog acceptabel is. Dan heb je het probleem ook te pakken.”