Jennifer Rankin

Jennifer Rankin

Jennifer Rankin werkt als journalist bij de European Voice. Ze schrijft onder meer over milieu, energie, transport, landbouw, visserij en gezondheid. Ze heeft tevens gewerkt voor The Economist (voor het blad en het Europese blog), The Independent, Scotsman en voor meerdere, in Brussel, gevestigde kranten en tijdschriften

Laatste update: 18 januari 2017