Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Peter Frankopan

Peter Frankopan

Dr Peter Frankopan is de directeur van het Centrum voor Byzantijns Onderzoek dat onderdeel is van de Universiteit van Oxford. Hij is tevens senioronderzoeker aan het Worcester College. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Byzantijnse Keizerrijk, de Slavische wereld en de verhoudingen tussen het Christendom en de Islam. Hij is tevens de auteur van het boek The First Crusade: The Call from the East (Let: De eerste kruistocht: de roep van het Oosten, uitgegeven door Bodley Head/Harvard UP in 2012).

Laatste update: 15 maart 2013