Het onofficiële handboek voor luie EU-journalistiek: 20 waardevolle carrièretips van Kosmopolito voor EU-journalisten.

1. U weet niet precies hoe de EU werkt of welke instituten erbij betrokken zijn? Schrijf gewoon "Brussel".

 1. Duitsland wordt over het algemeen als belangrijk beschouwd voor de EU-politiek en journalisten weten dat vaak goed over te brengen. Als Duitsland actief is op een bepaald beleidsterrein, schrijf dan gewoon wat over de "Duitse dominantie" en als u voor een Britse krant werkt dan voegt u daar wat subtiele verwijzingen naar de oorlog aan toe. Als Duitsland op een bepaald gebied terughoudend is dan schrijft u dat Duitsland de EU in de steek laat en duidelijk een unilaterale strategie voert.

 2. Wordt er in een krant kort verwezen naar uw land? Dat is een boosaardig plan om de democratie te ondermijnen.

 3. Algemene regel: Het is nergens voor nodig onderscheid te maken tussen de verschillende Europese instituten en organisaties. Wie maalt er nou om of het de Raad van Europa, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie, de Europese Commissie, het Hof van Justitie van de Europese Unie of het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is? -> Schrijf maar iets over eurocraten en ongekozen buitenlandse Europese rechters die zich bemoeien met uw geliefde land.

 4. U bent in Brussel en er gebeuren meerdere dingen tegelijkertijd? Dat is een helder signaal dat de EU zich niet bezighoudt met de belangrijke zaken! (Belangrijke zaak = een gebeurtenis waarbij u aanwezig bent)

 5. U bent niet zeker van wat er gaande is in de EU? Neem vooral niet de moeite iemand in Brussel te bellen. Verzin maar iets over bananen of herkauw een verhaal dat u een half jaar geleden ergens las. Als u ambitieus bent, kunt u de persdienst van een van de partijen in uw hoofdstad bellen of een recente partijfolder gebruiken.

 6. Kwam u een controversiële uitspraak of mening van een Europees of binnenlands parlementslid tegen? Begin uw artikel dan met "De EU is van plan om... " of "Land X wil..." Ieder EU Parlementslid of commissie moet worden voorafgegaan door "ervaren", "invloedrijk" of "kern-" zolang hij/zij iets confronterends zegt.

 7. Feiten worden overschat. Het is verspilde moeite de originele EU-beleidsdocumenten te raadplegen. Het is niet nodig de verschillen tussen witboeken en groenboeken, tussen een verslag, verordening of richtlijn te begrijpen. Het is veel eenvoudiger te schrijven over 'idiote ideeën van EU-bureaucraten'. Als u een idee heeft voor een goed EU-verhaal, verpest dat dan niet met feiten. Daarnaast controleert niemand of een EU-verhaal op waarheid berust. Iedereen weet dat de EU saai en kwaadaardig is. Bovendien is het enige doel van de EU het produceren van onnodige regelgeving (algemeen bekend als 'ambtenarij').

 8. Gebruik "EU-bureaucraten" of "Brusselse bureaucraten" zo vaak mogelijk. Een meer ervaren luie journalist zou het eenvoudigweg hebben over 'Eurocraten'. Nuttige bijvoeglijke naamwoorden in deze context zijn bijvoorbeeld "ongekozen", "onberekenbaar", "corrupt", "dikbetaald", "schaapjes op het droge", "lui". Deze lijst is niet uitputtend en kan naar believen aan uw journalistieke behoeften worden aangepast. U mag ook "EU-official" of "EU-vertegenwoordiger" gebruiken, vooral wanneer u regel 4 toepast.

 9. Schrijf vooral niet dat ministers een vetorecht over het EU-beleid kunnen hebben. Schrijf maar gewoon hoe de EU de nationale soevereiniteit vernietigt.

 10. Vindt u dat de EU een beetje te ingewikkeld is en dat alles wat te lang duurt? Richt u zich dan vooral op de nulsomspellen, vooral tijdens topontmoetingen. Een land wint, een land verliest. Zo is het leven, zo is de EU. Simpel.

 11. Een goede kop is onontbeerlijk. Ga altijd voor woordspelingen of variaties met 'eurocraten' of 'keizerrijk'. En het gevecht vindt altijd plaats tussen eurofielen en eurosceptici. Onthoud dat.

 12. Symbolen zijn belangrijker dan inhoud. Verhalen over wat mensen bij het ontbijt of diner aten, iets over vlaggen of volksliederen zijn prima voorbeelden. Wissel persoonlijke verhalen over EU-leiders af met nationale stereotypen en vooroordelen. U zult verrast zijn: het werkt altijd.

 13. De financiering van de EU is altijd een geweldig verhaal. Er zit corruptie in, verspilling en gekke projecten. Vermeld echter niet dat projecten cofinanciering nodig hebben. En probeer ook niet naar de positieve voorbeelden te kijken, dat zou het verhaal maar bederven. EU-geld is per definitie een slecht ding. Dus probeer niet uit te leggen waarom EU-financiering überhaupt bestaat.

 14. De EU-begroting levert net als de begrotingsonderhandelingen veel mogelijkheden op voor luie journalisten. U kunt schrijven dat de EU-boeken jarenlang niet werden goedgekeurd – zonder dat u de lezers vertelt hoe de auditregels werken. Of u zou iets kunnen schrijven over hoeveel geld uw land betaalt om deel uit te maken van de EU – zonder te vertellen dat het daarvoor iets zou kunnen terugkrijgen. Maak niet de fout om te verwijzen naar een officiële kosten-batenberekening. Want als die al bestaan, dan moeten ze wel onjuist zijn, en als ze niet bestaan gaat het meestal om een samenzwering. Gebruik liever een overzicht van een andere krant of vage denktank. Als u maar geen vragen stelt. Denk nooit na over wat de EU zou kunnen doen met het geld, ga er maar van uit dat "Brussel al het geld verspilt dat er binnenkomt ". Begrotingsonderhandelingen zijn nulsomspellen, dus regel 11 is van toepassing. Er bestaat niet zoiets als het "Europese belang".

 15. De eenheidsmarkt betekent concurrentie waarbij buitenlandse bedrijven betrokken kunnen zijn die aanbestedingen in uw land winnen. Als dat gebeurt, focus dan maar op de buitenlandse kenmerken van dat bedrijf. Beweer iets over corruptie. Schrijf over hoeveel banen er verloren zullen gaan. Het is niet nodig te vermelden dat er nieuwe banen geschapen zullen worden. Als u een luie journalist met ambitie bent, schrijft u over hoe EU-concurrentiewetten werden ontworpen om uw lokale economie te vernietigen.

 16. Doe geen moeite om een vreemde taal te leren. Dat is voor EU-journalistiek van geen enkel nut. U kunt altijd vertrouwen op internationale persagentschappen.

 17. Schrijf u in bij alle 'denktanks' en 'bedrijfsverenigingen' die hoog staan aangeschreven bij uw collega's. Schrijf (knip/plak) van tijd tot tijd korte artikelen. Voeg geen links naar uw bronnen toe.

 18. Context is niet zo belangrijk als vaak wordt gedacht. Koppen zijn veel belangrijker. Ga voor de beste citaten – dan hebt u geen context nodig. Als u een goed citaat van vorige week heeft, kunt u dat nog steeds gebruiken. Onnodig te controleren hoe de gebeurtenissen zich verder hebben ontwikkeld.

 19. Het is een beginnersfout om in gesprek te gaan met een tegenpartij of critici van uw werk. Niet doen dus.

Lees het originele artikel op Kosmopolito.