Briefing: Het Hongarije van Viktor Orbán

5 januari 2012 – Presseurop

Wat is er gaande in Boedapest? Sinds Viktor Orbán in 2010 de macht weer greep, de politicus die in de jaren 90 leiding gaf aan een liberale en gematigde regering, lijkt hij zich te ontpoppen tot een autocraat. Zijn partij kan bogen op tweederde van de zetels in het parlement en op steun van de extreemrechtse partij Jobbik. Het lijkt erop dat de macht van zijn partij, Fidezs, de voorkeur krijgt boven de post-communistische democratische verworvenheden van zijn land. Zo lijkt hij meer geïnspireerd door de nostalgie naar het nationalistische Groot-Hongarije dan door de waarden van de Europese Unie, waartoe Hongarije in 2004 toetrad. 

Zijn verstevigde greep op de wetgevende macht, de rechtspraak en economische instellingen, alsmede de controle die hij uitoefent op de Hongaarse media en zijn nationalistische denkbeelden, zijn verontrustend. Er gaan stemmen op voor sancties tegen zijn regering, of zelfs voor een uitsluiting uit de EU. In dit themadossier met artikelen uit de Hongaarse pers en andere Europese kranten, wordt er teruggeblikt op belangrijke momenten uit deze zogenaamde "nationale revolutie". Ook schijnt het dossier zijn licht op de ideologie die aan het beleid van Viktor Orbán ten grondslag ligt en worden mogelijke tegenreacties vanuit andere landen belicht, om een beter begrip te krijgen van de politieke crisis die Hongarije doormaakt en die een aanzienlijke weerslag kan hebben op de rest van Europa.

Verwante artikelen

Hongarije De zwakker wordende schakel

Heti Világgazdaság, Boedapest

Hongarije Het verleden is niet altijd passé

Presseurop, Parijs, Rome, Warschau, Lissabon

Hongarije Oppositie heeft het mis

Magyar Nemzet, Boedapest