Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Syrië: EU verheft haar stem

EU verheft haar stem – Jeff Danziger
The New York Times (New York)

"Sorry maar eh... als jullie doorgaan met dat moorden en dat vechten, zullen we een reeks nog hardere... eh...sancties aan jullie opleggen. Daar zullen jullie spijt van krijgen".

Op 14 november heeft de EU ingestemd met nieuwe sancties om druk uit te oefenen op het regime van Bashar al-Assad om hem te bewegen de bloedige repressie van de opstand te staken. Achttien Syrische hoogwaardigheidsbekleders zijn toegevoegd op de zwarte lijst van mensen die in verband staan met de machthebbers die geen visum krijgen en wiens banktegoeden in het buitenland bevroren zijn.