Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Zwitserland – EU: Bankgeheim

Bankgeheim – Mix&Remix
L'Hebdo (Lausanne)

Widmer-Schlumpf en Burkhalter in Brussel om de belangen van Zwitserse banken te behartigen

We praten niet over geld!” Op de deur: “Europese Unie”

De Zwitserse ministers van Financiën, Eveline Widmer-Schlumpf, en van Buitenlandse Zaken, Didier Burkhalter, hebben onder auspiciën van de Europese Commissie een bilateraal belastingakkoord getekend met Groot-Brittannië. Het akkoord betreft Britse banktegoeden in Zwitserland waar sprake is van belastingontduiking, en is vergelijkbaar met de overeenkomst tussen Zwitserland en Duitsland in augustus 2011. Het moet als voorbeeld dienen voor toekomstige akkoorden met andere lidstaten.