Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Schuldencrisis: Moody’s heeft EU in vizier

Moody’s heeft EU in vizier – Stephff
The Nation (Bangkok)

Ratingbureau Moody’s heeft de vooruitzichten van de Europese Unie, die momenteel een triple A geniet, teruggeschroefd van “stabiel” naar “negatief”. In verband met de gedaalde kredietwaardigheid van Duitsland, Frankrijk, het verenigd Koninkrijk en Nederland, zou Moody’s op middellange termijn ook de kredietwaardheid van de EU naar beneden kunnen bijstellen. Genoemde landen behelzen samen 45% van het EU-budget en hebben te kampen met de negatieve effecten van de eurocrisis.