Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Regio’s: Richting uitgang

Richting uitgang – Tom Janssen
Trouw (Amsterdam)

De nationalistische oplevingen in verscheidene regio’s in Europa roept de vraag op welke status deze regio’s zouden hebben binnen Europa als ze onafhankelijk zouden worden. Zouden ze automatisch lid worden van de EU of zouden er eerst onderhandelingen moeten plaatsvinden over toetreding? De meningen verschillen.