EU-begroting: De kraan is bevroren

De kraan is bevroren – Petar Pismestrovic
Kleine Zeitung (Graz)

Na een slopende marathonzitting van 24 uur zijn de Europese leiders akkoord gegaan met het compromisvoorstel van de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy (op de tekening), voor de EU-begroting voor 2014-2020.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van de EU is er een daling van de uitgaven ten opzichte van de vorige begroting voorzien (34 miljard euro minder dan voor de periode 2007-2013) en is het plafond voor het budget gesteld op 1 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU.