Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Eurozone: Duitse brandenblusser

Duitse brandenblusser – Reinhard Mohr
Süddeutsche Zeitung (München)

Sint Florian, beschermheilige van de Duitse brandweer:

Ook systeemrelevant!

Op 18 april, heeft de Bondsdag met overgrote meerderheid – 486 stemmen voor, 103 tegen en 11 stemonthouders – het hulpplan voor Cyprus goedgekeurd, net als de voorgaande hulpplannen aan andere noodlijdende landen in de eurozone (Griekenland, Portugal, Spanje). Het plan moet voorkomen dat de crisis overslaat naar andere delen van de eurozone.

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (MES) neemt 9 miljard euro voor zijn rekening van de 10 miljard die wordt overgemaakt aan Cyprus.