Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Defensie: Europa ontwapend

Europa ontwapend – Plantu
Le Monde (Parijs)

Minder geld voor het leger

Er zal geen confrontatie komen met Duitsland!

Dat komt goed uit, we zijn er toch niet klaar voor!

De defensie-uitgaven worden ook geraakt door de crisis. In een rapport over defensie en veiligheid dat op 29 april aan François Hollande is overhandigd, wordt aangeraden drastisch te korten op militaire uitgaven.

In de rest van Europa is het al niet veel anders. In de periode 2008-2012 hebben twintig Europese landen hun militaire uitgaven met meer dan 10% teruggeschroefd.

Er gaan daarom stemmen op voor een Europese defensiemacht waarbij de krachten en de middelen gebundeld worden.