Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Economie: Voorjaarsbezuinigingen

Voorjaarsbezuinigingen – Pierre Kroll
Le Soir (Brussel)

België: Geen boete, maar 1 miljard bezuinigingen!

En 30 extra dagen regen

Volgende

Die dagen regen, dat is echt gemeen! De rotzakken

Op 29 mei heeft de Europese Commissie de eurolanden aanbevelingen gedaan qua begrotingspolitiek.

De Commissie heeft haar standpunt jegens bepaalde landen versoepeld, met name jegens België, maar eist wel dat de landen hun hervormingen doorzetten.

Tegelijkertijd is er nog steeds geen sprake van echt voorjaarsweer in West-Europa. De regenval is bovengemiddeld en de temperaturen zijn lager dan gemiddeld.