Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Oorlog Syrië: De G8 neemt actie

De G8 neemt actie – Matt
The Daily Telegraph (Londen)

De top van de G8 die op 17 en 18 juni heeft plaatsgevonden in Enniskenny (Noord-Ierland) is ten einde gelopen zonder dat de grote mogendheden overeenstemming hebben bereikt over Syrië en het beleid ten aanzien van president Bashar al-Assad. Dit heeft met name te maken met de vijandige houding van Vladimir Poetin ten opzichte van een eventueel vertrek van de Syrische leider.

In een slotcommuniqué hebben de politieke leiders echter wel aangegeven stappen te hebben genomen voor een internationale vredesconferentie die in Genève moet plaatsvinden waarvan de datum nog bepaald moet worden. Ook is besloten tot een donatie van 1,12 miljard euro voor hulp aan Syrische vluchtelingen en zijn de mensenrechtenschendingen door de regeringstroepen en door de rebellen veroordeeld.