Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Sancties tegen Hezbollah: Eén maatregel, meerdere gevolgen

Eén maatregel, meerdere gevolgen – Hassan Bleibel
Al-Mustaqbal (Beiroet)

Op de doodskist: regeringsformatie

De Europese Unie heeft op 22 juli Hezbollah op de lijst voor terroristische organisaties gezet. Daarbij is wel onderscheid gemaakt tussen de militaire en de politieke vleugel van de Libanese sjiitische beweging. Alleen de militaire zijtak krijgt sancties opgelegd.

In Libanon, waar Hezbollah de belangrijkste sjiitische partij in het parlement is, kan deze beslissing van invloed zijn op de formatie van de nieuwe regering. Het land heeft sinds maart geen uitvoerende macht.