Geef uw steun aan vrij toegankelijke en onafhankelijke Europese journalistiek. Doe een gift voor VoxEurop.

Werkloosheid in Europa: Niemand ontzien

Niemand ontzien – Patrick Chappatte
International New York Times (Parijs)

Arbeidsbureau

Ik ben ontslagen

Het werkloosheidscijfer stond in juli op 12,1 procent in de eurozone en op 10,9 procent in de EU. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Eurostat die op 31 juli bekend zijn geworden.

Het aantal werklozen in Europa is in vergelijking met juni licht gedaald. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar zijn er echter meer dan een miljoen werkzoekenden bij gekomen. “In 17 lidstaten is het werkloosheidscijfer gestegen, in tien is het gedaald”, preciseert Eurostat.